เกมเศรษฐี (เกมกระดาน)

เกมเศรษฐี (เกมกระดาน)

เกมเศรษฐี (เกมกระดาน) เกมกระดาน คิดค้นขึ้นเป็นครั้งแรกโดย และจดสิทธิบัตรไว้เมื่อ ค.ศ. 1904 ต่อมามีการปรับปรุงให้รูปแบบการเล่นง่ายขึ้น

เกมเศรษฐี เป็น เกมกระดาน คิดค้นขึ้นเป็นครั้งแรกโดย และจดสิทธิบัตรไว้เมื่อ ค.ศ. 1904 ต่อมามีการปรับปรุงให้รูปแบบการเล่นง่ายขึ้น เหมือนในปัจจุบันโดยพี่น้องพาร์คเกอร์ (Parker Brothers) เมื่อ ค.ศ. 1935 และถือสิทธิบัตรโดย แฮสโบร บริษัทผลิตเกมจากสหรัฐอเมริกาแผนที่ในเกมต้นฉบับ มีอยู่ 40 ช่องโดยเป็นชื่อสถานที่จริงในเมือง แอตแลนติกซิตี ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ ตัวละครที่เป็นสัญลักษณ์ของเกม มีชื่อเฉพาะว่า Rich Uncle Pennybags หรือ Mr. Monopolyในประเทศไทยใช้ชื่อว่า “เกมเศรษฐี” โดยแผนที่ในเกมเปลี่ยนเป็นจังหวัดต่างๆ ในประเทศไทย ยกเว้นสองช่องสุดท้าย คือ พัฒน์พงษ์ และ สะพานหัน ผู้ผลิตบางรายก็ใช้ สำเพ็งเตรียมผู้เล่นอย่างน้อย 3 คน มากที่สุด 7 คน โดยในผู้เล่นคนหนึ่งจะต้องเป็นนายธนาคาร

นายธนาคารจะต้องแจกสิ่งต่อไปนี้(1คน ต่อ1ชุด)ธนบัตรห้าพันบาท 2 ฉบับธนบัตรหนึ่งพันบาท 4 ฉบับธนบัตรห้าร้อยบาท 1 ฉบับธนบัตรหนึ่งร้อยบาท 4 ฉบับธนบัตรห้าสิบบาท 1 ฉบับธนบัตรสิบบาท 5 ฉบับโฉนดที่ดิน 3 ใบ(ไม่มีการเลือก)ตัวเดิน 1 ตัว

เมื่อเริ่มเล่น ผู้เล่นสามารถซื้อ จำนอง และประมูลที่ดินได้ก็ต่อเมื่อตอบคำถามถูก โดยคำถามนั้นนายธนาคารจะเป็นผู้สุ่มเลือกให้เกี่ยวข้องกับประเทศนั้นๆเมื่อผู้เล่นเดินทางไปยังสถานที่ที่เป็นของผู้เล่นคนอื่น ผู้เล่นคนนั้นต้องจ่ายค่าเช่าให้กับผู้เล่นที่เป็นเจ้าของสถานที่นั้นๆ ตามที่ระบุไว้ในโฉนดผู้เล่นคนใด ที่เดินทางไปยังช่องดวงนำโชคหรือเสี่ยงดวง ผู้เล่นคนนั้นต้องเปิดบัตรดวงนำโชคหรือเสี่ยงโชค แล้วทำตามคำสั่งนั้นผู้เล่นคนใดเดินทางผ่านจุดเริ่มต้น ผู้เล่นคนนั้นจะได้รับเงินจำนวน 2,000 บาทผู้เล่นใดที่เดินทางไปยังช่อง “ไปเข้าคุก” ผู้เล่นคนนั้นจะต้องไปที่ช่อง ‘เข้าคุก’ และหยุดพัก 1 ตา และเมื่อถึงตาที่จะเดิน จะต้องจ่ายค่าปรับจำนวน 500 บาทให้นายธนาคาร จึงจะได้เดินผู้เล่นคนใดที่หยิบได้บัตร’ล้มละลาย’หรือไม่เหลือที่ดิน หรือไม่เหลือเงิน ผู้เล่นคนนั้นจะต้องแพ้ และถ้าเหลือผู้เล่นที่ไม่แพ้เพียง 1 คน ผู้เล่นคนนั้นเป็นผู้ชนะ