The Mind ค้นใจ เป็นบอร์ดเกมที่แม้ไม่มีเรื่องราวๆ ใด แต่ความสนุกในการเล่นไม่น้อยหน้าเกมอื่นๆ เลย ในเกมนี้สิ่งที่คุณจะเห็นคือการ์ดที่เป็นตัวเลข 1-100

The Mind ค้นใจ

The Mind ค้นใจ เป็นบอร์ดเกมที่แม้ไม่มีเรื่องราวๆ ใด แต่ความสนุกในการเล่นไม่น้อยหน้าเกมอื่นๆ เลย ในเกมนี้สิ่งที่คุณจะเห็นคือการ์ดที่เป็นตัวเลข 1-100