Small World

Small World

Small World เป็นเกมจากค่าย Days of Wonder ซึ่งเกมอื่นๆของค่ายนี้ที่ถ้าเอ่ยถึงชื่อ เราๆท่านๆน่าจะเคยเล่นหรือพอผ่านมือมาบ้าง